Lịch Sử 7
Tác giả: Nhiều tác giả
Nhà xuất bản: GIÁO DỤC – 2005
Người đọc: Anh Phương
Xem toàn bộ:
Ebook.chm:
———————————-
Sơ lược sách:
Bài 1: Sự hình thành và phát triển của xã hội phong kiến ở châu Âu
Bài 2: Sự suy vong của chế độ phong kiến
Bài 3: Cuộc đấu tranh của giai cấp tư sản chống phong kiến thời hậu kì trung đại ở châu Âu
Bài 4: Trung Quốc thời phong kiến
Bài 5: Ấn Độ thời phong kiến
Bài 6: Các quốc gia phong kiến Đông Nam Á
Bài 7: Những nét chung về xã hội phong kiến
Bài 8: Nước ta buổi đầu độc lập
Bài 9: Nước Đại Cồ Việt thời Đinh — Tiền Lê
Bài 10: Nhà Lý đẩy mạnh công cuộc xây dựng đất nước
Bài 11: Cuộc kháng chiến chống quân xâm lược Tống (1075 — 1077)
Bài 12: Đời sống kinh tế, văn hoá
Bài 13: Nước Đại Việt ở thế kỉ XIII
Bài 14: Ba lần kháng chiến chống quân xâm lược Mông — Nguyên (thế kỉ XIII)
Bài 15: Sự phát triển kinh tế và văn hóa thời Trần
Bài 16: Sự suy sụp của nhà Trần cuối thế kỉ XIV
Bài 17: Ôn tập chương I và chương II
Bài 18: Cuộc kháng chiến của nhà Hồ và phong trào khởi nghĩa chống quân Minh đầu thế kỉ XV
Bài 19: Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn (1418 — 1427)
Bài 20: Nước Đại Việt thời Lê sơ (1428 — 1527)
Bài 21: Ôn tập chương IV
Bài 22: Sự suy yếu của nnư phong kiến tập quyền (thế kỉ XVI — XVIII)
Bài 23: Kinh tế, văn hóa thế kỉ XVI — XVIII
Bài 24: Khởi nghĩa nông dân Đàng Ngoài thế kỉ XVIII
Bài 25: Phong trào Tây Sơn
Bài 26: Quang Trung xây dựng đất nước
Bài 27: Chế độ phong kiến nhà Nguyễn
Bài 28: Sự phát triển của văn hóa dân tộc cuối thế kỉ XVIII — nửa đầu thế kỉ XIX
Bài 29: Ôn tập chương V và chương VI
Bài 30: Tổng kết
———————————————————————-
Kho sách nói dành cho người mù

Nguồn: https://drslubitzandlamping.com

Xem thêm bài viết khác: https://drslubitzandlamping.com/van-hoa/

22 COMMENTS

  1. Chỉ đọc đề bài tập thoi à với thường đọc vấp nhu lol
    💥💥💥💥😡😡😡😡😡😡😡🧠🐂🐂🐂

  2. Cho ng khím thị chả lẻ ng khím thị
    Vào youtube gõ tìm đc ak
    Bớt xàm quần lại ik nha
    Gắn não rồi hãy nói nhoa 😏

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here