▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄▀▄►►►Chánh Phật Pháp Thực Tiễn:
Nguồn Sách ” Những Lời Gốc Phật Dạy Tập 3 – Phần 1 – TL. Thích Thông Lạc”
#chanhphapnhulai #thegioitamlinh #vanphaptuyduyen #anhsangphatphap
Sự Sai Biệt Của Phật Giáo Nguyên Thủy Và Phật Giáo Phát Triển Đại Thừa
◄ ◄◄ Đăng ký kênh:
▶▶ Mời quý vị xem thêm các bài pháp:
1. Ba Ngôi Tam Bảo Và Năm Giới Của Phật Giáo – Trưởng Lão Thích Thông Lạc

2. [Đức Ly Tham] – Đứa Con Vô Lương Tâm Và Nỗi Đau Của Người Mẹ – TL. Thích Thông Lạc

3. Bảo Vệ Hạnh Phúc Lâu Dài Cho Bản Thân Với Đức Hiếu Sinh (Phần 6) – TL Thích Thông Lạc

4. Phật Pháp Vấn Đáp – Thực Hành Đức Hiếu Sinh Phần 4

5. [Phật Pháp Vấn Đáp] – Thực Hành Đức Hiếu Sinh (Phần 2)

6. Đạo Đức Ly Tham Bảo Vệ Chính Mình Và Hạnh Phúc Gia Đình – Thầy Thông Lạc

7. Thầy Thích Mật Hạnh hướng dẫn cách sống thiện pháp cho Phật tử Hà Nội

Nguồn: https://drslubitzandlamping.com

Xem thêm bài viết khác: https://drslubitzandlamping.com/ton-giao/

34 COMMENTS

 1. 🙏🏻🙏🏻🙏🏻Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật .con luôn kính Phật và hành theo lời Phật 🙏🏻🙏🏻🙏🏻❤️🔆🌸

 2. Tâm vốn dĩ là phật tánh… Ý niệm là nghiệp… Thân là nghiệp, khẩu là nghiệp… Nhưng ý niệm làm chủ tất cả vì nó giất chúng ta Đi luân hồi…. Chỉ cần tâm tịnh không khởi một ý niệm xấu tốt khi lâm chug sẽ nhập vào niết bàn… Hai nói đúng hơn làm cách nào dẹp chừ được mọi vọng tưởng làm cho tâm đạt đến sự vấn lận. Không còn chi phối bởi ý nghiệp… Tức ý niệm đã bị ta thu phục. Ý nghiệp đã bị ta đánh bại thì chúng ta không luân hồi nữa.. Phiền não đã được đoạn chừ thành phật rồi …tương Tự như vậy niệm phật. Là dùng một niệm đánh vạng niệm đưa đến tâm không khởi một niệm xấu tốt. Chỉ còn một niệm phật… Niệm đến nhất tâm thì không cần niệm cũng nghe tiến niệm phật trong đầu. Lúc này buon bỏ được ý niệm.. Tức là ý niệm tự niệm ta nào có niệm.. Tâm được tự tại tâm này hiển bài. không chi phối bởi ý nghiệp .. Như vậy cũng đã làm được chủ ý nghiệp vì không còn bị sai khiến nữa thành phật rồi….nói cho dễ hiểu hơn khi đạt đến nhất tâm lúc Lâm chung không khởi ý niệm sẽ nhập được niết bàn…..vù niệm phật đọc chú ngồi thiền cũng phải đạt đến nhất tâm mới thành phật được .. Mọi pháp chen thế gian đều là pháp phương tiện.. chỉ là con thuyền đua ta qua bờ sinh tử… Còn phân còn chấp vào đúng sai thì suốt đời không đất đạo được không thành phật được……. Ngồi thiền thì phải nhất tâm buôn xã đến không còn một ý niệm… Niệm phật thì cũn buồn xã mọi suy nghĩ xấu tốt của thế gian mới nhất tâm được.. Niệm chú thì phải nhất tâm vào từng câu chú phải thuộc rõ ràng.. Tương tự như vậy chúng ta sẽ thấy 3 thứ này đưa đến định nhất tâm…. Nhưng làm sau cái bạn ngồi thiền quài được khi các bạn không ngồi thiền ý niệm liền khởi len…. Còn đọc chú bài chú thường nhiều chữ làm sau khi làm việc mà có thể đọc sien suốt được… Chỉ có một câu phật hiệu niệm mãi trông tâm đơn giản và dễ thực hành nhất để đạt đến nhất tâm …. Cho nen pháp môn niệm phật rất thù thắn chỉ có bật thượng trí như đức phật… Hai là bật thánh như a la háng mới nói ra pháp môn này thôi… …lành thay nếu như có người hiểu đạo không còn chấp vào đại thừa tiểu thừa nữa thì mới là phật tử con của Phật vậy …

 3. Phạt giáo bây giờ là do Trung Quốc chế ra. Vu lan báo hiếu là một tác phẩm nổi tiếng bậc nhất nghe rất mùi… Nhưng hiểu thật sâu thì thấy một chế độ thối nát quan dưới hối lộ cầu cạnh quan trên để được chạy tội cho người thân, ví như ngài mục liên lên làm quan mới được gặp mẹ trong tù. Và muốn chạy tội thì phải cho các quan trên ăn cơm ăn hoa quả hàng trăm món thì số đông sẽ lên tiếng xin thoát tội cho mẹ ngươi về.

 4. 3 lá y và một quả bát,đó là tài sản của Sa Môn.còn đạo Trung Quốc thì trồng trọt,chăn nuôi,sản xuất thực phẩm như đậu,nước tương,dạy võ,chửa bệnh,xem vận mệnh,đốt giấy tờ,chuông mỏ,xe cộ,chuỗi hạt,quần có cổ có ống,áo có cổ có ống,quần áo mặc phải vừa phải đẹp phiền não chồng chất.tài sản còn nhiều hơn các cư sĩ tại gia!

 5. ở việt nam có tu viện nào chùa nào dạy giáo lý nguyên thuỷ của đức phật? nếu muốn mua sách và giáo lý chuẩn thì mua ở đâu? tôi muốn học và tìm hiểu về giáo lý đức phật ít nhất cũng như video này.cũng chẳng mong gì to tát nhưng hiểu để loại bỏ bớt hủ tục rườm rà.. trong cuộc sống.mong ai biết hướng dẫn cho xin cảm ơn!

 6. Nếu là chánh pháp thì Phật không còn tại thế, không ai ấn chứng thì không thể tự ấn chứng cho mình chứng đắc được.

 7. Nên niệm Phật là niệm cái bản lai thanh tịnh của Phật cho lòng của mình nương theo đó mà được thanh tịnh và chẳng còn trược nhiễm trần ai. Cần tu thập thiện thì sự niệm mới có hiệu quả. Tu thập thiện, dứt được thập ác (cũng gọi là tịnh tam nghiệp).”
  Sau đây là những lời châu báu của Đức Thầy đã truyền dạy chúng ta có liên quan đến công phu Niệm Phật và những lợi ích vô cùng do sự chí tâm Niệm Phật đem lại:
  “Niệm Phật mà gây lấy thiện duyên,
  Cho đẹp mặt Tổ-tiên nòi-giống.”
  (Q.5, KT)
  “Niệm Phật nào đợi mùi hương,
  Miễn tâm thành-kính tòa-chương cũng gần."
  (Q.3, SG)
  “Muốn niệm Phật chẳng cần sớm tối,
  Ghi vào lòng sáu chữ Di-Đà."
  (Q.4, GM Tâm Kệ)
  “Ao sen báu Tây-Phương đua nở,
  Chờ chúng-sanh niệm Phật chí tâm.”
  (Q.5, KT)
  “Ở Tây-Phương chư Phật ngóng-trông,
  Chờ bá-tánh rủ nhau niệm Phật.”
  (Q.2, Kệ Dân)
  “Cầu cho già trẻ gái trai,
  Rủ nhau niệm Phật liên-đài ắt lên.”
  (“Từ-giã làng NHƠN-NGHĨA”)
  “Tu cầu trăm họ hiền-lương,
  Đồng thinh niệm Phật tai-ương chẳng còn.”
  (Q.5, KT)
  “Khuyên chúng-sanh niệm Phật coi đời,
  Cõi Hạ-Giái rồng-mây chơi-giỡn."
  (Q.2, Kệ Dân)
  “Bá-gia phải rán làm lành,
  Niệm-Phật cho rành đặng thấy Thần-Tiên.”
  (Q.1, KNĐTN)
  “Có thiện-căn sớm lại cửa thiền,
  Câu niệm Phật chờ ngày chung cuộc."
  (“DIỆU PHÁP QUANG-MINH”)
  “Từ đây đến buổi thanh-bình,
  Muôn người niệm Phật quả mình biết bao.”
  (AN-ỦI MỘT TÍN-ĐỒ)
  “Đừng khi nhà lá một căn,
  Mà biết niệm Phật sau bằng bạc muôn.”
  (Q.1, KNĐTN)
  “Tuy nghèo dùng đỡ cháo rau,
  Bền lòng niệm Phật thì sau thanh-nhàn.”
  (Q.3, SG)
  “Dứt mê-tâm dứt điều hờn ghét,
  Rán cần-chuyên niệm Phật làm lành.”
  (Q.5, KT)
  “Trau tâm luyện tánh cho minh,
  Chuyên lo niệm Phật sửa mình cho trơn.”
  (Q.5, KT)
  “Giúp người đói-khó nhu-mì,
  Dạy nó tâm trì niệm Phật làm ngay.”
  (KHUYÊN NGƯỜI GIÀU LÒNG PHƯỚC-THIỆN)
  “Lòng yêu dân chẳng nệ vắn dài,
  Cho bổn-đạo giải-khuây niệm-Phật.”
  (Q.2, Kê Dân)
  “Mãn-kiếp hồng-trần sanh Lạc-quốc,
  Hưởng công niệm Phật rất yên lành.”
  (CHO CÔ NĂM VÕ-THỊ-HỢI Ở BẠC-LIÊU)
  “Gìn giới cấm sửa tâm ô-tạp,
  Niệm Phật thì phải dẹp lòng tà.”
  (Q.4, GMTK)
  “Nếu như ai cố chí làm lành,
  Chuyên niệm Phật cầu sanh Phật-Quốc.
  Cả vũ trụ khắp cùng vạn vật,
  Dầu Tiên, Phàm, Ma, Quỉ, Súc sanh.
  Cứ nhứt tâm tín, nguyện, phụng hành,
  Được cứu cánh về nơi an dưỡng.
  Chỉ một kiếp Tây phương hồi hướng,
  Thoát mê đồ dứt cuộc luân hồi.”
  (Q.5, KT)
  Kính chúc chư quý Đồng đạo và quý vị thân tâm thường an lạc, Đạo quả sớm viên thành.
  Nam mô A Di Đà Phật !

 8. Đã là khoe khoang chỉ trích, gọi là ngã mạng, ngã mạng vẫn ở trong giới, vậy nước trong vẫn trể lại đục.

 9. Lời Thầy Dạy Muôn Đời Còn Vang Vọng
  Chánh Pháp Lành Thầy Nay Đã Truyền Trao
  Lời Ngọc Vàng Thật Quý Báu Biết Bao
  Chúng Con Nguyện Suốt Đời Luôn Tinh Tấn
  Nam Mô Đức Trưởng Lão Thích Thông Lạc Chứng Minh

 10. Đúng ! tiêm nhiễm đạo Phật từ Trung Quốc , sai lạc quá nhiều , bày vẽ đủ thứ , kinh kệ xa xôi đưa người ta vô rừng hoang trùng điệp .

 11. Tự tui cảm thấy… Tu là để giải thoát.. Vậy mà lúc đi tu không có gì.. Tu một thời gian.. Có rất nhiều của cải.. Chẳng ai đi khuất thực.. Đi xe hơi xe máy hết rồi.. Gon góp cả tỷ bạc xây chùa lớn.. Tượng phật lớn nhất này nọ.. Nếu số tiền đó đem đi phóng sanh.. Giúp người đang khó khăn.. Bệnh hiểm nghèo… Cùng 1 số tiếng nhưng lại mang ý nghĩa khác nhau… Tui chỉ thấy nhiều mặt xấu rồi tự trách bản thân.. TU Làm sao để giải thoát..
  Một số phật tử. Ở nhà cải lời cha mẹ.. Chẳng làm gì giúp gia đình.. Lên chùa lau tượng phật.. Quét chùa…. Thấy nó cứ sao sao đó.. MA ba Tuần có mặt ở khắp mọi nơi… Ai làm cho những người đang chịu khổ mà vượt qua được.. Thì đó mới là Từ Bi hỹ xã…
  A DI ĐÀ PHẬT

 12. Nam mô Alahan Trưởng lão Thích Thông Lạc, con càng đọc càng nghe các bài giảng của thầy con càng ngộ một cách minh bạch chánh tà. Con có duyên gặp chánh pháp phật qua chỉ bảo của thầy, con đang gắng tu tứ chánh cần nhưng thời gian cuộc sống của con không còn bao nhiêu, con chỉ mong tạo đc duyên với chánh pháp Phat để kiếp tái sinh đến con được tu để chấm dứt luân hồi khổ đau thôi. Con xin đảnh lễ và đội ơn thầy !

 13. Các bạn tìm hiểu và thực hành đi sẽ thấy những lời thầy dạy k sai và đây cũng là lời dạy của đức phật

 14. Theo mình thì phật giáo nguyên thủy ngày xưa.thì không chùa cũng ko thắp nhang hay cúng giường bằng tiền.mà phật thích ca ngày xưa chỉ tu theo thiền.và giữ giới luật để tâm thanh tịnh thoát khỏi sinh lão bệnh tử….

 15. 🌺Người Biết Tin Sâu Nhân Quả,Ăn Chay 🥗,Sống Thiện,Làm Lành Lánh Dữ,Tu Tâm Dưỡng Tánh,Tu Nhân Tích Đức Thì Không Bao Giờ là Thiệt Thòi Ngay Ở Hiện Tại và Cả Ngày Sau🌺

 16. Việc nói pháp không phải là việc dễ dàng. Bất cứ điều gì liên quan đến Phật, chánh pháp, hay tăng đoàn đều phải rất cẩn thận. Không phải câu nào có vẻ hay cũng là lời Phật đâu, không khéo lại oan cho Phật. Còn lời Phật nói lại mang thành của mình thì hoá ra kẻ cướp.

  Sư phụ sư từng dạy sư thế này: cần phải biết rõ đâu là Phật nói, đâu là mình nói. Đừng đem lời của Phật thành lời của mình, đừng lấy lời của mình thành lời của Phật.

  Có những vấn đề Phật không có nói, nhưng xét kỹ thấy đúng chánh pháp, thì chỉ dám dùng từ: "theo quan điểm Phật pháp". Nhưng cũng phải cẩn thận kẻo nhầm với "theo quan điểm của mình".

  Cũng có những vấn đề do suy luận, thì sư chỉ nói: "theo quan điểm của cá nhân sư".

  Người thế gian họ thích nói ẩu, còn người tu sĩ cần cẩn trọng nhiều hơn, vì người khác sẽ lấy đó làm khuôn mẫu để học. Một lời đúng pháp độ vô số chúng sanh đến cõi lành, một lời sai pháp nắm tay nhau đi địa ngục.

  Sư vẫn thường nhớ đến lời Phật dạy trong Tăng Chi:
  "Có hai hạng người phỉ báng Như Lai, này các Tỳ Kheo, thế nào là hai? Những gì Như Lai có nói có thuyết bảo rằng Như Lai không nói không thuyết, những gì Như Lai không nói không thuyết bảo rằng Như Lai có nói có thuyết".

  Trong tâm từ.

  Sư Hạnh Tuệ

 17. Vang vat cau thanh boi nhan duyen. Khi nhan duyen tan ra thi van vat bien mat .vay khi nguoi ta chet thi con lai gi, hay la tro thanh cac bui.

 18. Day cho nguoi đơi ma phi ban đao khac sao roi la tu.Tao cho thăng đoc nay 2câu thơ.Tu nha hiên đưc cung thanh phât .Tu chua lam ac cung thanh ma,nghe giang toan la chê bay va phi ban,ai nghe ma lam theo đung lađang tiêt.Thông lac năm tư cho minh la Thich Ca đung la tư xưng ta đây

 19. Chỉ có những người Thầy Tu ở Tây tạng mới còn kinh phật nguyên thủy thôi( tuy là không còn nguyên vẹn)

 20. Những giác ngộ của phật thích ca mâu ni( budahha) phật nguyên thủy đã bị mai một rồi..Bọn sau này đã làm biến tướng,sai lệch và thành thứ vớ vẩn,tào lao rồi…không đúng những gì mà đức phật thích ca mâu đã giác ngộ..

 21. Đại thừa vốn ko có tư tưởng đâu mà các bạn đem đi so sánh đúng hay sai. Đại thừa bản chất là ko có lấy 1 pháp tu thì các bạn lấy đâu ra cái mà đem ra chỉ trích phỉ báng. Đại thừa bản chất lập ra để đề cao hướng đến yếu chỉ sâu tột nhất của phật pháp vốn ko có tư tưởng và ngôn ngữ, nên mới có tên gọi là đại thừa. Kinh sách của đại thừa nhiều vô kể nhưng đều là phương tiện, chớ nghĩa chân thật của đại thừa thì ko có lấy 1 chữ.

  Thầy Thích Thông Lạc ko tu theo đại thừa, cũng chả hiểu biết gì đại thừa, nhưng cũng chưa từng thấy thầy Thông Lạc chỉ trích đại thừa. Mà chỉ thấy đám đệ tử đi theo thầy Thông Lạc muốn tự tâng bốc pháp tu của mình là chánh pháp rồi quay ra phỉ báng đại thừa. Trong khi chả hiểu cái gì về đại thừa. Còn có người tự nhận tu theo đại thừa rồi ko có kết quả quay qua chỉ trính. Ừ thì ko tu theo đại thừa hoặc tu theo rồi mà ko hợp thì thôi mắc gì phải đi phỉ báng cái mình ko biết ko hiểu chi cho khẩu nghiệp tạo tội vậy. Đại thừa đâu phải ai muốn tu theo là tu được đâu. Bởi vì ngay khi chấp có tu theo đã là sai rồi, là ko phải đại thừa nữa rồi.

  Nghe đại thừa nói con người có phật tánh thì bèn hiểu lời nói đó là có phật tánh rồi quay ra phân tích là có phật tánh hay ko có phật tánh, nhưng đó chỉ là lời nói phương tiện. Chấp có phật tánh hay ko có phật tánh đều là sai lầm, đều là chấp trước 2 đầu.

 22. "Đức Phật BỔN SƯ THÍCH CA có dạy"quá khứ tâm bất khả đắc hiện tại tâm bất khả đắc,tượng lai tâm bất khả đắc"(kinh Kim cang)

 23. Lời phật dạy trong các kinh rất rõ, trùm hết căn cơ, cả tiểu thừa và đại thừa, ai phỉ báng giáo pháp phật thì bị quả báo địa ngục không hề sai

 24. Đạo phật là đạo vô thần, từ bi và thoát tục
  Để có được chân hạnh phúc con người phải buông xả vật chất, danh lợi sống li dục li ác pháp. Như vậy đại thừa là con đường tu sai lầm

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here