©-Danh Sách: ©-Xem Nhiều:
Thi Văn Bé Bảy F1: F2: F3:
1/- Đề tài: Văn, Tư, Tu-Đ.Đ Vĩnh Bình và Hãy nhìn đằng sau ông Thích Phước Tiến???-Đ.Đ Nguyễn Thanh Giàu:
2/- Câu hỏi: Đạo PGHH có phải là ĐẠO PHẬT hay không?-Đ.Đ Vĩnh bình:
3/- Hết THIỆN HUỆ tới PHƯỚC TIẾN Rồi tới ,,,??? – Đ.Đ Vĩnh Bình:
4/- Thầy chùa như thể cây sơn,…-Đ.ĐNguyễn Thanh Giàu:
5/- Sấm Giảng Q1 đến Q6:
6/- Những Bài Thi Văn:
7/- Đ.Đ Trần Phú Hữu:
8/- Đ.Đ Nguyễn Thanh Giàu:
9/- Đ.Đ Vĩnh bình:
10/- Tuyển Chọn:
11/- NHƯ Ý:
12/- hs: Hà Tường Vi:
13/- Đ.Đ Nguyễn Văn Hường:
14/- Cg SG Q1, năm Kỷ-Mão, 912 câu:
15/- Cg SG Q2, năm Kỷ-Mão, 476 câu:
16/- Cg SG Q3, năm Kỷ-Mão, 612 Câu:
17/- Cg SG Q4, năm Kỷ-Mão, 846 câu:
18/- Cg SG Q5, Năm Tân-Tỵ, 776 câu:
19/- Cg: SG Q6:
20/- Cg: Lộ Chút Cơ Huyền, Năm Kỷ-Mão, 48 Câu:
21/- Cg: Cho Đức Ông Mất Ghe, năm Kỷ-Mão, 4 câu:
22/- Cg: Mặc Tình Ai, năm Kỷ-Mão, 13 câu:
23/- Cg: Bánh Mì, năm Kỷ-Mão, 12 câu:
24/- Cg: Ông Lương-Văn-Tốt, năm Kỷ-Mão, 38 câu:
25/- Cg: Thiên-Lý Ca, Năm Kỷ-Mão, 311 Câu:
26/- Cg: Luận Việc Tu-Hành, Năm Kỷ-Mão, 32 Câu:
27/- Cg: Viếng Làng Mỹ-Hội-Đông (Long Xuyên), năm Canh-Thìn, 108 câu:
28/- Cg: Cho ông Tham-Tá NGÀ, năm Canh-Thìn, 80 câu:
29/- Cg: “Tỉnh Bạn Trần Gian”, năm Canh-Thìn, 80 câu:
30/- Cg: Khuyên Người Giàu Lòng Phước Thiện, năm Canh-Thìn, 108 câu:
31/- Cg: Dặn-Dò Bổn-Đạo, năm Canh-Thìn, 158 câu:
32/- Cg: “Diệu Pháp Quang-Minh”, năm Canh-Thìn, 244 câu:
33/- Cg: SA-ĐÉC, năm Canh-Thìn, 172 câu:
34/- Cg: bài “Nang Thơ Cẩm Tú”, năm Canh-Thìn, 214 câu:
35/- Cg: Thi Xuân, năm Kỷ-Mão, 44 câu:
36/- Cg: Hai Mười Chín Tháng Chạp, năm Kỷ-Mão, 76 câu:
37/- Cg: Cám Cảnh Dân Nghèo, năm Kỷ-Mão, 20 câu:
38/- Cg: Đầu Năm, năm Canh-Thìn, 32 câu:
39/- Cg: Tối Mồng Một, năm Canh-Thìn, 48 câu:
40/- Cg: Say, năm Kỷ-Mão, 32 câu:
41/- Cg: “Xuân-Hạ Tác Cuồng-Thơ”, năm Canh-Thìn, 76 câu:
42/- Cg: Từ Giã Bổn-Đạo Khắp Nơi, năm Canh-Thìn, 158 câu:
43/- Cg: Tạm Ngưng Lý-Thuyết, năm Canh-Thìn, 8 câu:
44/- Cg: Đến Làng Nhơn-Nghĩa(Cấn Thơ), năm Canh-Thìn, 86 câu:
45/- Cg: Cho Ông Hương-Bộ Thạnh, năm Canh-Thìn, 48 câu:
46/- Cg: “Từ-giã làng Nhơn-Nghĩa”, năm Canh-Thìn, 144 câu:
47/- Cg: Ai Người Tri-Kỷ, năm Canh-Thìn, 40 câu:
48/- Cg: “Bóng Hồng”, năm Canh-Thìn, 58 câu:

© Kênh Youtube Phật Giáo Hòa Hảo:
© Kênh Youtube Sấm Giảng Thi Văn:

© Facebook:

© Blogger:

© Paltalk:
Paltalk Phòng: Sinh Hoat Giao Ly Phat Giao HoaHao:

Nguồn: https://drslubitzandlamping.com

Xem thêm bài viết khác: https://drslubitzandlamping.com/ton-giao/

39 COMMENTS

 1. Nhìn những trang hài kịch ca hát… thì có quá nhiều người xem,đến trang kệ kinh thì😢 thật con xố hẳn hòi biết bao

 2. Thầy ơi mỏi lần con nge về giáo lý của thầy.thì con thấy mỏi câu mỏi lời của thầy thật là vàng ngọc.mà thân con cảm thấy rất tủi thẹn.vì không lo tu niệm vẩn còn đeo theo cuộc đời khổ ải nầy.chắc con chưa đủ duyên lành.nên còn quá khổ mà nhiều lận đận khổ đau không dức.con cầu phật tổ phật thầy cứu độ cho tất cả muôn loài được thoát khổ.và cho nhiều người tu tập theo pháp môn tịnh độ nầy.được viên mãn và an lạc nơi cỏi tây phương cực lạc.nam mô a di đà phật

 3. Thiên Cơ ai dám nói thừa

  Ông Ba Nguyễn văn Thới cho biết vì thiên cơ bất khả lộ, nên Bồ Tát viết thiên cơ phải nói mẹo bóng gió, nói cái này ám chỉ cái kia, dương đông kích tây, cái nghĩa gần, nhưng cái lý xa vô cùng khó nghĩ bàn:

  Thánh Nhân lời nói thiệt thà,
  Lý xa muôn dặm nghĩa mà gần đây!
  (Kim Cổ Kỳ Quan, Thừa Nhàn 233/77, Ông Ba Nguyễn văn Thới viết năm 1915)

  Mở đầu bộ sấm ký, Đức Trạng Trình trân trọng viết:

  Một câu là một nhiệm mầu,
  Anh hùng gẫm được mới hầu giá cao.

  Năm 1939, Đức Trạng Trình mượn xác vị thanh niên Huỳnh Phú Sổ ở làng Hòa Hảo, đã viết trong quyển Khuyên Người Đời Tu Niệm:

  Thiên Cơ ai dám nói thừa,
  Mà trong bá tánh chẳng ưa Điên Khùng.

  Người xưa {Trời Phật} nói lời cao sâu, phàm nhân không hiểu nổi, ví như đờn khảy tai trâu hay nước đổ đầu vịt vậy. Thánh xưa lầm tưởng người đời sau {thời hạ nguơn} minh tâm sáng suốt nên Thánh nói mẹo bóng gió bằng những lời rất là cao siêu; nhưng người đời sau {thời hạ nguơn } cười cợt ngửa nghiêng chế diễu rằng mấy ông Thánh nói chuyện y như phàm, ông Thánh cũng nói chuyện thường tình chẳng có gì cao thâm! Bấy lâu tưởng ông Thánh nói chuyện Thần Tiên siêu thoát, té ra thì ông Thánh cũng ngồi uống trà run đùi ngâm thơ vịnh nguyệt y như phàm! Bởi phàm nhân dựa vào những bài vịnh HẰNG NGA của Đức Huỳnh Giáo Chủ viết ngày 14-6- 1940 tại làng Nhơn Nghĩa như sau:

  Thơ xướng:

  Ớ ớ HẰNG-NGA dám hỏi đon,
  Cớ sao khi khuyết lại khi tròn?
  Ba mươi mồng một đi đâu vắng?
  Nay về hỏi đặng mấy thằng con?

  Thơ họa:

  Cõi thế nhìn TA gọi tiếng đon,
  Phàm nhơn chẳng rõ nói eo tròn?
  Hoàn-cầu luân chuyển nên mờ mắt,
  Tháng cuối rồi qua cũng một con.

  Thơ xướng:

  Ớ ớ HẰNG-NGA dám hỏi đon,
  Cớ sao khi khuyết lại khi tròn?
  Đông qua Dương-cốc bao nhiêu dặm?
  Tây đến U-đô cách mấy hòn?
  Uống thuốc trường-sanh đà mấy lượng?
  Lấy chồng Hậu-Nghệ bấy nhiêu con?
  Ba mươi mùng một đi đâu vắng?
  Hay có tư tình với nước non?

  Thơ họa:

  Bởi tại vì ai có tiếng đon,
  Luân luân chuyển chuyển mãi eo tròn.
  Nam-thiềng quê cũ mù xa dặm,
  Bắc-lý nhà xưa mịt núi hòn.
  Tiên trưởng đơn hay dầu ức lượng,
  Phật Thần dược giỏi gắng tìm con.
  Thương đời phi pháp tuy nhà vắng,
  Những để đền bù với nước non.

  Thơ xướng:

  Khen ai cắc cớ bám trời tây,
  Tỉnh giấc HẰNG-NGA khéo vẽ mày.
  Một phiến linh-đinh trôi mặt biển,
  Nửa vừng lửng-đửng dán trên mây.
  Cá ngờ câu thả tơi-bời lội,
  Chim tưởng cung trương sập-sận bay.
  Nên một nên hai còn bé tuổi,
  Mười lăm mười bảy bốn phương hay.

  Thơ họa:

  Mây hồng năm sắc ở phương tây,
  Sáng-suốt Ô KIM bởi vẹn mày.
  Miệng nhỏ tiếng to vang bốn biển,
  Lưỡi mềm lời lớn dậy Rồng Mây.
  Lòng trong Thánh kệ tình bơi lội,
  Dạ sạch Phật kinh ý luyện bay.
  Dầu cho thân mỗ thanh xuân tuổi,
  Thức giấc đời mê phải được hay.
  Nhơn Nghĩa, ngày 14-6 Canh Thìn 1940

  Tính từ ngày Đức Thầy hạ bút viết những bài xướng họa HẰNG NGA tiên báo rằng Thầy sẽ tái sanh cuối thời Hạ Nguơn mượn xác Người Thiện Nữ {HẰNG NGA} ứng khẩu thuyết sấm giảng cứu thế, âm thanh ứng khẩu thuyết pháp của Ngài vang dậy khắp nơi, vậy có mấy ai hiểu được và lắng nghe âm vang của Thầy như bài sấm đã cho biết:

  Miệng nhỏ tiếng to vang bốn biển,
  Lưỡi mềm lời lớn dậy Rồng Mây.
  Lòng trong Thánh kệ tình bơi lội,
  Dạ sạch Phật kinh ý luyện bay.

  Nhưng mà thảm thương thay! chẳng có mấy ai lắng nghe lời Thầy và tầm Thầy học đạo:

  Đêm dài dặn cạn dầu tiêm lụn,
  Chẳng thấy ai tìm kiếm Bóng TRĂNG.
  Để làm cho mích bụng CHỊ HẰNG,
  Nơi CUNG NGUYỆT chờ trông mõn dạ.
  (Diệu Pháp Quang Minh, Đức Huỳnh Giáo Chủ viết năm 1940)

  Vì vậy Ông Ba Nguyễn văn Thới viết những lời nặng nề cay đắng như sau:

  Ai ai chớ trách Phật Trời,
  Minh tâm thuyết lý nhiều lời cao sâu.
  Trớ trêu ĐỜN KHẢY TAI TRÂU,
  Nước xao đầu vịt gẫm lâu nực cười.
  Thánh xưa trước đã lầm người,
  Sau người lầm Thánh vui cười ngửa nghiêng.
  (Kim Cổ Kỳ Quan, Thừa Nhàn 174/68, Ông Ba Nguyễn văn Thới viết năm 1915)

  Đức Huỳnh Giáo Chủ cũng viết:

  Người khôn nghe nói càng rầu,
  Người ngu nghe nói ngửa đầu cười reo.
  (Khuyên Người Đời Tu Niệm, Đức Huỳnh Giáo Chủ viết năm 1939)

  Và cũng khiến cho Bồ Tát Thanh Sĩ phải nặng lời khiển trách:

  Thầy TIÊN môn đệ tục,
  Đạo chánh tín đồ tà;
  Cha hiền sanh con dữ,
  Tức bụng chị HẰNG NGA.

  HẰNG NGA bóng vẫn sáng,
  Mặc dù nhiều mây áng;
  Khi ngọn gió thổi qua,
  Ánh TRĂNG huờn tỏ rạng.

  Tỏ rạng là ánh TRĂNG,
  Mây không thể cản ngăn;
  Cản ngăn chỉ phí sức,
  Không thắng nổi CHỊ HẰNG.

  CHỊ HẰNG soi thế gian,
  Cho kẻ tối thấy đàng;
  Không vì câu danh lợi,
  Vạn cổ vẫn minh quang.

  Minh quang tánh của TRĂNG,
  Như minh quang đạo HẰNG;
  Khoảng thế gian càng tối,
  Ánh quang minh càng tăng.
  (Lá Thơ Đông Kinh Q. 1, tr.132, Bồ Tát Thanh Sĩ viết ở Tokyo ngày 10-6-1964)

  * Bồ Tát Thanh Sĩ cảnh báo rằng khi Thầy trở về mượn xác Người Thiện Nữ {HẰNG NGA}, không những trò chẳng nhận ra Thầy, mà trò còn nhún trề khinh bỉ chê bai…

  Phu lục: SẤM TRUYỀN ĐỨC PHẬT THẦY

  Niên như điển, nguyệt như thoi,
  Vần xây thế giới luân hồi chẳng chơi.
  Có Người Thiện Nữ truyền lời,
  Nhứt vân thiên lộ máy trời thinh thinh.
  …………………………………………
  Non đoài giữ dạ tín thành,
  Thầy cho CƯ SĨ học hành chưa thông.
  Anh em ai có phục tòng,
  Theo TÔI học đạo phải dùng tai nghe.
  (Sấm Truyền Đức Phật Thầy Tây An tr. 103 & 109, lưu ở đình Tòng Sơn năm 1849, Nguyễn văn Hầu biên khảo ấn tống năm 1973)
  Đức Thầy tái thế mượn xác Người Thiện Nữ {HẰNG NGA} học hành chưa thông, dốt viết không rành văn tự, dụng thần thông ứng khẩu thuyết pháp thiên cơ đạo lý thao thao bất tuyệt, ai muốn theo Ngài học đạo phải dùng tai nghe. Thời đại văn minh có phương tiện máy ghi âm cassette, băng đĩa… Khi Bồ Tát thuyết, bạn đạo dùng máy ghi âm đưa lên trang mạng quảng bá rộng rãi cho bá tánh nghe.

  Sydney, 9-8-2019, Kỳ Vân Cư Sĩ biên khảo (facebook Mõ Tre) https://kinhsamthatson.wordpress.com/

 4. Bửu châu công luyện chốn Non tần sơn thuỷ môn Giang bảu giác dan kì quái chờ nơi thiên nhất định hương nồng dành thưởng kẻ tròn ẩn

 5. nam mô a di đà phật cảm ơn các anh DGV vì các anh đọc lại những lời châu ngọc của thầy để các em nghe theo để tu tâm dưỡng tánh thiện để dự hội long hoa chầu phật em rất cảm ơn các anh hjhj

 6. thầy ra đời cứu độ chúng sanh đức thầy là bực cao minh ngài viết ra bao nhiêu sấm kệ để kêu gòi chúng sanh quay đầu hướng thiện để dự hội long hoa

 7. cho con hỏi nick facebook của chú Nguyễn Bé Bảy là gi hả. hay sdt cung đc ak. mọi người có thể giúp con được không ạk

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here