TỘI PHƯỚC BÁO ỨNG Nghe Thầy Kể Rơi Nước Mắt … Thuyết Pháp Thích Thiện Thuận
Trụ trì của Viện Chuyên Tu là Đại Đức Thích Thiện Thuận, Thầy nổi tiếng và được Phật tử cả nước hâm mộ và yêu mến từ những bài giảng của Thầy đặc biệt là bài giảng “Bóng Mây” trong khóa tu mùa hè năm 2017 tại chùa Hoằng Pháp.

Trong thời gian tu hành Thầy đã đi rất nhiều vùng trên đất nước truyền bá đạo Phật, giáo lí những điều hay lẽ phải, hướng thiện chúng sanh rất nhiều nơi giúp mọi người nhận ra chân giá trị cuộc sống, điều hay lẽ phải để thực hành trong cuộc sống mang đến niềm an vui hạnh phúc…Với vẻ ngoài hiền hậu, nụ cười ấm áp, Thầy đã sưởi ấm rất nhiều trái tim mang những đớn đau phiền muộn trong cuộc sống mang đến niềm vui hạnh phúc, giúp chúng sinh đoạn ác tu thiện, lời giảng gẫn gũi thân thuộc dễ dàng đi vào lòng người.

Thầy Thích Thiện Thuận cũng đã cho ra đời rất nhiều bài giảng hay mang ý nghĩa nhân sinh sâu sắc đọng lại trong lòng Phật tử, Thầy luôn được các Phật tử trên khắp cả nước yêu mến và nhiều người gọi Thầy với biệt danh dí dỏm là “Thầy Bóng Mây”, bạn thử 1 lần nghe bài giảng Bóng Mây nổi tiếng của Thầy xem.
———————————————————————————————
#thichthienthuan , #thầythiệnthuận , #bàigiảnghay

Nguồn: https://drslubitzandlamping.com

Xem thêm bài viết khác: https://drslubitzandlamping.com/ton-giao/

13 COMMENTS

 1. Có phải thần là người tu đắc từ sơ quả trở lên ko thầy, và ngã quỹ là bị đoạ, tại sau có cảnh giới atula cảnh giới của quỉ thần

 2. Mỗi năm Mùng Một Tháng Giêng
  Vía Đức Di Lặc hãy siêng cúng dường
  Nén hương hoa quả xôi chè
  Nước trong tinh sạch trang nghiêm cúng dường.

  Cảm niệm ân đức của Ngài
  Đương lai thị hiện cứu nàn chúng sanh
  Là người Phật tử thuần hành
  Chớ nên chểnh mảng gieo trồng thiện tâm.

  Hằng năm nhân tiết Tháng Hai
  Ngày Rằm trong tháng hãy ghi nằm lòng
  Ngày này vía Đức Thích Ca
  Đã vì muôn loại bỏ nhà xuất gia

  Hương hoa đèn thắp trái cây
  Chè xôi nước uống hãy mau sắp bày
  Cúng dâng cảm niệm ơn Ngài
  Tìm ánh Đạo vàng phổ độ chúng sanh

  Cái ngày Mười Chín Tháng Hai
  Quán Âm Bồ Tát đản sanh đó mà
  Ngài Bồ Tát Quán Thế Âm
  Phát thệ nguyện lớn Đại Từ Đại Bi.

  Trong đó có Chú Đại Bi
  Cùng mười hai nguyện độ hàng chúng sanh
  Là người Phật tử thuần hành
  Sắp bày bánh trái hương hoa nhang đèn.

  Chè xôi nước uống sạch trong
  Cúng dường cảm niệm đức ân của Ngài
  Ngài hay độ cõi Ta bà
  Chúng sanh nhờ thế được nương phước lành.

  Và Hai Mươi Mốt Tháng Hai
  Phật tử cũng hãy mau mau sắp bày
  Hương hoa bánh trái nhang đèn
  Chè xôi nước uống tinh mầu sạch trong.

  Dâng lên cúng Đức Phổ Hiền
  Hôm nay ngày vía của Ngài chớ quên
  Phổ Hiền hạnh nguyện độ sanh
  Mười nguyện đã thệ chúng sanh nương nhờ.

  Cảm niệm ân đức của Ngài
  Là người Phật tử nhớ đừng lãng sao
  Hãy nhanh nối gót theo Ngài
  Phổ Hiền đang đợi mau lên thuyền về.

  Vào ngày Mười Chín Tháng Ba
  Phật tử cũng hãy nhớ ghi ngày này
  Sắp bày bố trí nhang đèn
  Chè xôi bánh trái nước đầy ba ly.

  Dâng lên cúng Đức Chuẩn Đề
  Nghìn tay dang rộng vỗ về chúng sanh
  Là người Phật tử thuần hành
  Nhớ mà cảm niệm đức ân của Ngài.

  Nhớ nay ngày vía của Ngài
  Thành tâm dâng cúng gieo trồng thiện căn
  Trang nghiêm cung kỉnh tôn thờ
  Khổ nào cũng hết phiền nào cũng qua.

  Tháng Tư Mùng Bốn hằng năm
  Phật tử cũng hãy hân hoan vui mừng
  Là ngày vía Đức Văn Thù
  Ai là Phật tử nhớ đừng lãng quên.

  Bày mâm hoa quả nhang đèn
  Chè xôi nước uống tinh mầu sạch trong
  Trang nghiêm kính cẩn cúng dâng
  Gieo trồng trí huệ thoát ra ba đường.

  Tháng Tư Ngày Rằm trăng tròn
  Đức Thích Ca đã giáng sanh nơi đời
  Vì muốn phổ độ chúng sanh
  Thị hiện thân người dìu dắt quần manh.

  Là người Phật tử thuần hành
  Ngày quan trọng ấy dễ mà quên sao
  Hãy nhanh sắm sửa cho mau
  Nhang đèn hương quả chè xôi đủ phần.

  Nước trong tinh khiết cúng dâng
  Nguyện học hạnh Ngài nối gót Như Lai
  Nguyện dứt hết tham sân si
  Dừng ba nghiệp ác gieo trồng thiện căn.

  Mười Chín Tháng Sáu mỗi năm
  Tín đồ Phật tử hân hoan vui mừng
  Bởi vì Ngài Quán Thế Âm
  Hôm nay thành Đạo đã tròn mục tiêu

  Cảm niệm ơn đức sâu dầy
  Nên hàng Phật tử nhớ mà đừng quên
  Bày mâm bánh trái đủ đầy
  Hương hoa nhang đèn cùng với chè xôi.

  Thành tâm hoan hỷ cúng dường
  Chút phần phẩm vật dẫu là thô sơ
  Cúi mong Ngài thọ dụng cho
  Cũng không quên nguyện học theo hạnh Ngài.

  Mỗi năm Tháng Bảy Mười Ba
  Là ngày Phật tử nhớ mà đừng quên
  Hương hoa đèn thắp trái cây
  Xôi chè nước uống sắp bày cúng dâng.

  Cúng dường Đại Thế Chí đây
  Ai tu Tịnh độ dịp nay đến rồi
  Hôm nay ngày vía của Ngài
  Ngài dạo Ta bà quyết độ quần manh.

  Ngày Rằm Tháng Bảy Vu Lan
  Bày mâm sắm sửa thức ăn năm màu
  Nhang đèn cùng với hương hoa
  Đảnh lễ cúng dường Ngài Mục Kiền Liên.

  Học hạnh hiếu tử của Ngài
  Thâm ân phụ mẫu nghĩa sâu đáp đền
  Noi gương Đức Mục Kiền Liên
  Trước độ phụ mẫu liền cầu độ sanh.

  Ba Mươi cuối Tháng Bảy nầy
  Vía Ngài Địa Tạng nhớ mà đừng quên
  U Minh Giáo Chủ Bổn Tôn
  Với thệ nguyện lớn độ hàng chúng sanh.

  Cảm niệm ân đức độ sanh
  Nên bày hương quả nhang đèn chè xôi
  Trang nghiêm đảnh lễ trước Ngài
  Dâng ba ly nước tinh mầu sạch trong.

  Nguyện theo dấu bước chân Ngài
  Dộng tan cửa ngục cứu nàn chúng sanh
  Mau mau giác ngộ vô thường
  Cầu Đạo Vô Thượng về bên Phật Đà.

  Mười Chín Tháng Chín mỗi năm
  Ngày vía Đức Quán Thế Âm đó mà
  Ngày này Bồ Tát xuất gia
  Xuất ly lìa dục sống đời giản đơn.

  Nguyện độ hết thảy chúng sanh
  Mau về Cực Lạc lòng Ngài mới an
  Thế nên Phật tử mỗi người
  Cảm niệm ân đức của Ngài xuất gia.

  Nên bày đèn thắp hương hoa
  Chà xôi bánh trái trang nghiêm cúng dường
  Ba chung nước trắng dâng lên
  Trọn niềm chung thủy kính dâng lên Ngài.

  Nguyện rằng mãi học hạnh Ngài
  Giải thoát ràng buộc não phiền thế gian
  Mau mau hội ngộ cõi Tây
  Giác ngộ Ta bà là cõi uế nhơ.

  Mau mau bỏ bến xa bờ
  Mê mê mờ mịt bơ vơ lạc loài
  Hôm nay được dịp gặp Ngài
  Cúi xin đảnh lễ rước con đi dùm.

  Ba Mươi Tháng Chín hằng năm
  Là người Phật tử hãy chăm điều này
  Hôm nay vía Phật Dược Sư
  Thân thể đau bệnh cầu Ngài độ cho.

  Ngài là Đấng bậc y vương
  Phát mười hai nguyện thế thường độ sanh
  Thương cho các lũ quần manh
  Ngu si mờ mịt chẳng lo mai này.

  Thân thể rã xác mồ hoang
  Thần hồn thơ thẩn lang thang kiếp cùng
  Khi sống hưởng thụ đủ đường
  Đến khi mệnh bạc Diêm đường réo tên.

  Đương thời chẳng tạo thiện chơn
  Giờ đâu còn phước nghĩ thương phận mình
  Hôm nay được dịp gặp Ngài
  Hương hoa đèn thắp vọng cầu kính dâng.

  Chè xôi bánh trái dâng lên
  Nước uống tinh sạch ba chung rót đầy
  Trang nghiêm đảnh lễ trước Ngài
  Cầu ban phương pháp dạy hàng chúng con.

  Thân tâm ít bệnh bình an
  Bệnh nặng hóa nhẹ nhẹ thời hóa không
  Nguyện con hết sức dốc lòng
  Học theo hạnh Ngài phổ độ chúng sanh

  Mười Bảy Tháng Mười Một âm
  Di Đà Từ Phụ hôm nay vía Người
  Phật tử hoan hỷ vui cười
  Bày mâm sắm sửa chân thành chí tâm.

  Hương hoa đèn thắp trái cây
  Chè xôi bánh trái cùng phần cơm chay
  Cúng dường cảm niệm ân sâu
  Di Đà Từ Phụ Đại Từ Đại Bi.

  Từng thệ rộng lớn vô biên
  Bốn mươi tám nguyện chí thành độ sanh
  Bảo Tạng Bồ Tát thệ xong
  Dứt lời thệ nguyện đất trời rung rinh.

  Cõi Tây khi ấy hiện tiền
  Ao sen thất bảo cung đình nguy nga
  Đường xá cùng với lan can
  Toàn là thất bảo khó ai cầu tìm.

  Chúng sanh ba cõi sáu đường
  Trước bày vật lễ cúng dường thành tâm
  Sau là trì niệm hồng danh
  Ngõ hầu tinh tấn đặng mà về Tây.

  Mùng Tám Tháng Chạp cuối năm
  Dầu cho Phật tử bận như thế nào
  Cũng đừng quên Phật Thích Ca
  Ngày này thành Đạo muôn loài hân hoan.

  Bày mâm sửa lễ trang hoàng
  Chè xôi bánh trái thức ăn đủ đầy
  Nước trong tinh khiết đong đầy
  Hương hoa đèn nến chí thành trang nghiêm.

  Một lòng một dạ chí thành
  Cúng dường Phật Tổ Ngài vì chúng sanh
  Sáu năm khổ hạnh không thành
  Suốt tuần nhựt thất không ăn hành thiền.

  Quả vị Phật đã đắc xong
  Rồi đi hoằng pháp khắp miền Thiên Nhơn
  Lời vàng kinh điển Phật ban
  Lưu truyền cho đến bây giờ còn nguyên.

  Một năm mười sáu ngày thôi
  Phật tử gìn giữ nhớ đừng lãng sao
  Gieo trồng thiện phước cho mau
  Ngõ hầu thoát kiếp ưu phiền trược nhơ.

 3. Rất có duyên khi được nghe thầy giảng. Và nhờ thầy mà mình càng có bước đệm để phát triển hơn

 4. Bạn nào muốn theo dõi thầy thì vào Facebook nhóm thầy Thích Thiện Thuận Viện Chuyên Tu cảm ơn các bạn rất nhiều chúc các bạn an lạc trong cuộc sống …

 5. Nam mô a di đà phật .
  Con kính bạch thầy .
  Thầy ơi con nghe thầy thuyết giảng hay lắm thầy ạ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here